-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۷, جمعه

داستان های جنگ افغانستان را نیز دیگران می نویسند.

فارن پالیسی


نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "آیندۀ داستان نویسی در مورد دورۀ 15 ساله جنگ افغانستان تغییر می کند."

نشریه می نویسد، حالا که قرارگاه های ناتو از افغانستان بار بسته است و ژورنالیستان دیگر در تفریحگاه های خارجی ها در عقب دیوار های بلند و سیم های خاردار در جستجوی داستان نیستند، باید راه نو را پیدا کنند که داستان های جنگ افغانستان را در آینده شرح نمایند.

حالا که گروه های مثل داعش در افغانستان فعال شده و خشونت و افراط گرایی دوباره اوج گرفته است، نویسنده گان و ژورنالیستان در این حالت پیچیده و سردرگم نمی دانند که داستان های افغانستان را چگونه شکل دهند.

به نوشته فارن پالیسی، برای پاسخ به این سوال نویسنده و ژورنالیست جفری استرن کتابی را به نشر رسانیده و در آن طرحی نو داستان نویسی را در افغانستان پیشنهاد کرده است که به اساس آن ژورنالیستان و نویسنده گان باید در لا بلای خبرهای جنگ و واقعات خشونت بار افرادی را پیدا کنند که این حالت در زنده گی آنها تغییر بزرگ ایجاد می کند و مشخصاً به سرگذشت آن ها بپردازند، تا برای بعضی ها پند و برای برخی ها سرمشق شود.