-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

چرا امریکایی ها دندغوری را کوبیدند؟

گفته می شود که امریکایی ها شبکه وابسته به روسیه را تارو مار کردند.

 
گزارش می رسد که نیروی هوایی امریکا٬ سنگرهای طالبان در دند غوری را با شدتی بمباران کرده اند که از سال ۲۰۰۱ تا کنون سابقه  نداشته است. امریکایی ها از اوباما تا جنرال کمپبل گفته بودند که طالب دیگر به منافع امریکا کدام خطری نیست و تروریزم را بیخی به جان مردم ایلا داده بودند٬ مگر چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟
 
 تا این دم گفته می شود که امریکایی ها شبکه های طالب وابسته به روسیه را کوبیده اند! همان گونه که روس ها در سوریه٬ گروه های نظامی مورد حمایت امریکا را تارومار کرده است.

 ازین قرار٬ کشانیدن جنگ به حوزه جنوب روسیه از راه افغانستان با سختی ها وسرسختی های زیادی همراه خواهد بود. اما پاکستان و امریکا به شمول روسیه٬ جنگ را در خانه ما مچرخانند. دولت کابل طالبان دندغوری را بسیار اکمال کرده بود. حتی به درخواست گلاب منگل دستگاه های غول پیکر اسکواتور و دستگاه های بزرگ حفار به آن جا  منتقل شده بود.
 
 چیزی غیرعادی درآن جا اتفاق افتاده است.