-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبهمذاکرات چهار جانبه صلح اگر به نتیجه برسد یا نرسد؛ «دیگران» جنگ را در افغانستان ادامه می دهند. «دیگران» به این جنگ نیاز دارند. این جنگ حالا به جای دیگری نیز منتقل شدنی نیست. غیر از افغانستان، همه کشور های دور و پیش، توان دفاع از خود را دارند یا یکی از قدرت های قوی منطقه عقب آن ها ایستاده اند.
انتقال جنگ به پاکستان با مخالفت امریکا و چین مواجه می شود؛ و انتقال جنگ به آسیای میانه، با واکنش جدی روسیه، ایران و هند رو به رو است.  افغانستان موثر ترین نقطه فشار و تهدید در جنگ در قارۀ آسیا است.