-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

کارا ترین یادداشت این هفته

قابل‌توجه‌ ملیشه‌های فرهنگی «ارگ» و «سپیدار»! 
 از قلم تابش «فروغ»


نیست امید كه همواره نفس برگردد
وقتی بیش‌تر از ۹۰ درصد کابران شبکه‌های اجتماعی پای‌ نوشته‌های ساده‌لوحانه‌ی و عوام‌فریبانه‌ی تان نفرین می‌نویسند و انزجار شان را فریاد می‌زنند، معنی این حرف این است که خندیدن به شعور مردم یک تصور احمقانه‌است. ممکن نیست شما به شعور مردمی بخندید که صبح در کنر، شام در کابل و احتمالا شب در هلمند در نتیجه بی‌کفایتی، ناکارایی و بی‌تدبیری شما و دزدهای وابسته به شما می‌میرند و تکه و تکه می‌شوند. کدام مردم‌ به خاطر چه داعیه‌‌ای به خیابان بریزند؟ به خاطر کدام گلی که بر فرق مردم زده‌اید، آن‌ها به صدای تان لبیک بگویند؟ واقعا مردم وامدار کدام جسارت و ایستاده‌گی تان اند؟ چی‌وقت ایستاد شده‌اید که مردم ندیده اند؟ مگرجیب یخن پاره نکردید و بر سفره‌ی ننگ ننشستید؟ مگر دلقکان خوان تضرع و تسلیم نشدید؟ فروتنی نکنید لطفا بگویید مردم چند بار دیگر باید به شما اعتماد کنند؟ چند بار دیگر می‌خواهید بر گرده‌های مردم سوار شوید؟ تا کی‌ به شعور خود و مردم می‌خندید؟
سرم فداي تو اين باد صبح دم برخيز
برو به عالم ارواح ازين خراب آباد
ماموریت و معذوریت ملیشه‌های‌ فرهنگی برای‌ جمعی‌ که در دیوان و دستگا‌ه نظام کار‌ مى كنند شاید قابل توجیه‌ باشد، اما نه برای همگان. برای شهروند بی‌همه‌چیز افغانستان دردمند, نه آن مدرک‌دار دانشگاه کلمبیا و نه آن شیک‌پوش بی‌مدرک، پشیزی هم‌ارزش ندارند. مردم امنیت می‌خواهند، نان می‌طلبند و برای داشتن آرامش می‌تپند. شما دارید روی آن فاسد نگون‌بخت پیش از خودت تان را سپید می کنید. می دانید چه می گوییم؟
نیست امید كه همواره نفس برگردد