-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

احتمال تصفیه قوماندانان وفادار به کرزی- فهیم

قوماندان امریکایی اظهار داشت که طالبان هم قوای هوایی ندارد. ( یعنی این که زیاد از نیروی هوایی سخن نگویید)


گفت وگوی جان کمپبل را با هارون «نجفی زاده» در شبکه فارسی بی بی سی دیدم. کمپبل در مقام مبلغ داعش صحبت می کند. اطلاعاتی دلهره آور چاق می کند. فکر می کنم داعش نیازی به سخنگو ندارد.  یک نیروی بی دروپیکر را چنان بزرگ نمایی می کند که گویی امریکا با یک نیرویی برتر از خودش رویاروی است و حمله داعش هم حتماً متوجه امریکاست.
کمپبل از ضعف رهبری اردوی ملی افغان با نا رضایتی یاد آوری کرد. کاری که هیچ گاه نکرده بود. اردوی ملی را جنرال هایی رهبری می کنند که مرحله به مرحله به وسیله کرزی و مارشال فهیم وارد تشکیلات شده بودند. این جنرال ها یگانه نیروی با انگیزه در برابر جنگ بر ضد داعش می باشند. کمپبل حرف جالبی نیز بر زبان آورد و گفت: اگر قوای افغان فاقد نیروی هوایی قدرتمند است؛ درعوض، طالبان نیز قوای هوایی ندارند و در زمین میجنگند!
عقل قاصر من می گوید که پس از حذف شورای عالی صلح، به عنوان میراث کرزی- فهیم، قوماندانان منصوب شده از سوی کرزی- فهیم در اردوی ملی نیز شامل تصفیه های بعدی باشند. کمپبل می گوید که امید وارم تا سال 2024 من بتوانم با خانواده ام در افغانستان زنده گی کنم! من فکر نمی کنم  چنین اطمینانی، واقعی باشد.
مشارالیه با صراحت گفت که طالبان اشتباه می کنند اگر فکر می کنند که ما از افغانستان خارج می شویم. این یک فرمایش نو است. تا دو ماه پیش، به شمول اوباما و پنتاگون، می گفتند که دیگر طالب دشمن نیست؛ حالا چه اتفاقی افتاده؟
سخنان کمپبل شکل اضطراری دارد. کنایه های ناگفته کمپبل برای روسیه، ایران و هند است. خیلی سخت است که با زیر پاکردن افغانستان جنگ به سوی مرزهای جنوب روسیه کشانیده شود. حالا دیر شده است.