-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه

منابع حکومت کابل غیردقیق ابراز نظر می کنند. مثلا امروز سخنگوی رئیس جمهور گفت: گروه هایی که می خواهند مردم ما را هدف قرار بدهند ما با آنها صلح و مصالحه نمی کنیم. "
این آقایان اول بیایند ثابت کنند که کدام گروه تروریستی از نوع طالب، القاعده وداعش، درچه زمانی، چه مکانی، «مردم ما را» هدف قرار نداده اند؟ اگر من طالب باشم، این رقم حکومت را یک لحظه هم، سیال نمیگیرم. گو این که، طالب، اصلاً سرِ این حکومت خبر نیست.