-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبه

رایزنی ها برای سرکوب شرعی استاد سیاف

اشاره: اوقات تلخی شبکه های ضد القاعده وطالب با مذاکرات یک طرفه برای مصالحه با تروریزم 


مذاکره با طالبان به سرپرستی امریکا، پاکستان و چین، در واقع مذاکره یک اتحادیه، با خودش است. بحران افغانستان، تک بُعدی نیست؛ از مجموعه یی از استراتیژی های متفاوت و متضاد داخلی و خارجی ترکیب یافته است. امریکا حق دارد اشتباه کند؛ اما حق ندارد روی سینه افغانستان پا بفشارد.

تفاوت شورای صلح کنونی به رهبری سید احمد «گیلانی» با شورای صلح، کرزی – فهیم فقط درین است که شورای قبلی، دست نشاندۀ کرزی- فهیم برای باقی ماندن در قدرت انحصاری نا مشروع بود؛ شورای صلح جدید، براساس طرح پاکستان وامریکا درست شده و هدفش، تحویلی بخش اعظم قدرت به تروریزم طالب، و راه بازکردن برای یکه تازی های داعش است.

مذاکره چهار جانبه، در واقعیت امر، رایزنی های کاملاً یک جانبه، به نفع یک طرف جنگ است وهیچ گرهی را باز نمی کند.  نخستین مخالف این مذاکرات، دموکراسی وارزش های بشری است. دومین مخالف این سازشکاری، نیروهای ضد القاعده و تروریزم بازمانده از دوران احمد شاه مسعود و نسل جدید پس از مسعود است.. مذاکره  بی حاصل، تنها فایده یی که دارد، بازگرداندن کامل احزاب و نیروهایی که از بیست سال به این سو، علیه طالبان و القاعده جنگیده اند؛ بر قدرت سیاسی است.
سازمان دهنده های مذاکرات چهار جانبه، مسیر جدیدی را نیز باز کرده اند که بسیاری از مردم هنوز خطوط اصلی و عواقب آن را درک نکرده اند. 
این مسیر جدید، ایجاد جریان های علمای مذهبی متشکل از علمای پاکستان و افغانستان است که گویا، هر نیرویی که از فیصله های مذاکرات چهار جانبه، سر پیچی کند، خود به خود به عنوان باغی و مباح الدم، هدف  فتوای جهاد از سوی تشکیلات مشترک علمای مذهبی پاکستان وافغانستان قرار بگیرد! هدف اصلی این جریان، خنثی کردن تحرکات ائتلاف شمال به رهبری عبدالرب رسول سیاف ملقب به «شیخ الحدیث» است.
مگر بازار آشفته و خیله خند فتاوی، دیگر برای هیچ کسی جاذبه ندارد.

ازین قرار، پاکستان درمذاکراتی که همه جوانب، از طرح های استراتیژیک آن کشور در امور افغانستان حمایت می کنند، در واقع درحال برنده شدن است و با ایجاد علمای تروریست ومعاش بگیر، سرکوب شرعی مخالفان فیصله های صلح را امری آسمانی توجیه می کنند. سیاف به زبان خود  تصریح کرد که در مذاکرات صلح هرگز با «شورای حراست» یعنی همان تشکیلات جهادی ضد طالب، «مشوره نشده است.» سیاف درست گفت که مشوره نشده است، اما مشوره برای ایجاد تشکیلات جدید مفتی های دو پدره، پوره درحال انجام است.