-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۷, جمعه

خانۀ بهار بسته می شود.

دیلی تلگراف


روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "طفل افغان که یک سرباز بریتانوی به خاطر دلسوزی می خواست به طور غیر قانونی او را از فرانسه به بریتانیا انتقال بدهد، با تهدید بی جا شدن از کمپ در فرانسه رو به روست."

روزنامه، داستان یک کودک چهار ساله افغان را بنام بهار احمدی شرح می کند که چندی پیش یک سرباز سابق بریتانوی به نام راب لاوری می خواست او را از بحیره مانش گذشتانده و به شهر لیدز بریتانیا نزد اقاربش ببرد.

عسکر سابق بریتانوی در این سعی خود کامیاب نشد و در راه سفر به بریتانیا دستگیر گردید. او به محکمه کشانیده شد، ولی قاضی این عمل او را ارتکاب جرم از دلسوزی نام گذاشته و برایش برائت داد.

به نوشته روزنامه این سرباز یک خانهء کوچک سیار را به این دخترک و پدر 33 ساله اش اهدا کرد تا در کمپ به نام جنگل در دامنهء شهر ساحلی کلی در فرانسه زنده گی کنند.

اما اکنون محکمه دستور داده است که بخشی از این کمپ که خانهء سیار بهار و پدرش هم در آنجاست بسته شود. پدر بهار چند روز قبل در صحن کمپ جنگل افتاد و پایش شکست و دولت فرانسه برای او یک آپارتمان کوچک را داده است تا موقتاً در آن زنده گی کند.

روزنامه می افزاید دیری نخواهد گذشت که او دوباره به خانه سیار خود در کمپ بر گردد، ولی در اینجا هم جایی برای خانه سیار نخواهد داشت و باید بار دیگر آواره شود.