-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

مذاکرات اسلام آباد فعلاً ناکام شده است.

شروع مجدد اظهارات جنگی- رسانه یی جنرال کمپبل بلافاصله پس از کنفرانس اسلام آباد

اولین نشست کمیسیون تطبیق توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پیش از یک سال تأخیر برگزار شد.

این کنفرانس نا به هنگام که در آن، جنرال کمپبل با قیافۀ بر افروخته ونا آرام در کنار معصوم استانکزی حضور یافته بود، خبر از یک رشته انکشافات جدید در معاملات پشت پرده می دهد که رفته رفته در هفته های بعد، اطلاعات آن به بیرون درز خواهد کرد.
او برای اولین بار از «تطبیق توافقنامه امنیتی» یاد کرد که یک سال پیش امضاء شد اما هرگز صورت اجرایی به خود نگرفت.
هم معصوم و هم کمپبل ناراحت بودند. سخنان کمپبل که تا همین اواخر، به پیروی از خط پالیسی واشنگتن، جنگ با طالبان را یک مسأله داخلی افغانستان عنوان می کرد، اعلام جنگ تازه علیه طالبان بود.
 تبدیل موضع گیری سریع امریکایی ها، بیانگر آن است که در نشست چهار جانبه در اسلام آباد، شرط گذاری و طرح خواسته های جدا ناپذیر پاکستان- چین در نظام سیاسی و اقتصادی آیندۀ افغانستان، بیشتر از آن بوده که امریکاییان انتظار داشتند. حداقل تا این مرحله، مذاکرات نه تنها به نتیجه قابل قبول برای امریکا نرسیده، بل، با چالش فشارهای استراتیژیک چین وپاکستان رو به رو شده اند.
 درین کنفرانس، پاکستان وچین از طالبان و امریکا از کابل و منافع واشنگتن نماینده گی می کنند. ایرانی ها مترصد لحظه به لحظۀ جریان استند؛ اما این موضوع حساس، تا جایی که به استراتیژی هندی ها رابطه می گیرد؛ نادیده انگاشتن حضور رو به افزایش هند در محور افغانستان می تواند تلقی شود که در نتیجه، می شود گفت که هند، هرگونه نتایج حاصل ازین بندوبست ها را جنگی علیه خود تعبیر می کند. ایران با پیوند های نزدیکی که با چین دارد، درین بگیروبده، تا مدتی، ممکن است موضع انفعالی وانتظار پیشه کند؛ اما بحث هند، کاملاً جداست وبحران دفاع از افغانستان برای هند بسیار بسیار برای آن کشور حیاتی است.
امریکا برای نجات، هیچ راهی جز تمکین از طرح هندی ها ندارد.