-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

در مجمع روزنامه نگاران در پشاور خبر هایی در مورد تماس های مخفی پاکستان و روسیه به هدف رسانیدن تسلیحات جدید به گروه طالبان و حفظ هژمونی نظامی این گروه نقل می شود. مبداء این اخبار، حلقات اطلاعاتی پاکستان است. برنامه ریزی مسکو در ارتباط به تشدید بحران در افغانستان شکل جدی به خود گرفته است.