-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

داعش رخ دیگری از سکه طالب است.

هافنگتن پُست


روزنامه هافنگتن پُست چاپ آسترالیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "طالبان چگونه جنگ امریکا علیه داعش در افغانستان را تعبیر می کنند."

به نوشته روزنامه در یک زمانی که ایالات متحده امریکا جنگ علیه داعش را در افغانستان شدید ساخته است، طالبان که اختیار دشمنی با داعش را اعلان کرده اند می گویند که حکومت امریکا گویا در این مورد به مردم خود دروغ می گوید.

به نوشته روزنامه، یک سخنگوی طالبان گفته است، امریکا می خواهد برای اشغال افغانستان بهانه ایجاد کند و سی آی ای گویا با پخش معلومات غلط سعی دارد که زمنیه را برای دوام حضور قوای امریکا در افغانستان مساعد بسازد.

روزنامه از قول جنرال جان کمپبل که به تازه گی وظیفه اش به حیث قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان به پایان رسید تخمین می کند که بین یک هزار تا سه هزار جنگجوی داعش در افغانستان فعال می باشند. 

روزنامه هافنگتن پُست نوشته است که به نظر بعضی تحلیلگران یک تعداد جنگجویان داعش افرادِ می باشند که از صفوف طالبان انشعاب کرده و به این گروه پیوسته اند و طالبان بخاطریکه خبرها در باره پراکنده شدن صفوف آنها تحت شعاع قرار بگیرد، ادعا می کنند که داعش در افغانستان چندان مطرح نیست.