-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

لیلام ویزای ایتالیا

27 هزار دالر یک ورقه ویزای ایتالیا


خود سرخانه هایی به نام سفارت، عملاً از کنترول کابل خارج شده اند.
کارکنان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ایتالیا مصروف تجارت قاچاق انسان هستند نه به فکر نمایندگی رسمی دیپلوماتیک کشور و امور محوله و شان و منزلت سفارت.

متآسفانه شواهد و مدارک متعدد نشان می دهد که کارکنان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشور ایتالیا بیشتر مصروف قاچاق انسان یعنی رایزنی برای صدور غیر قانونی ویزای ایتالیا برای شماری از کسانی اند که خود شان پلان می کنند.
از اعتبار سفارت استفاده می کنند و واسطه می شوند تا از سفارت های ایتالیا برای کسانیکه می خواهند ویزا بگیرند.

از آن جمله آقای آرش فقیرزاد که به عنوان سکرتر دوم سفارت افغانستان مقیم ایتالیا مصروف کار می باشد به شکل متزاید و سرسام آوار شماری از هموطنان را به شمول خویش و اقارب و دوستان خویش با اخذ ویزای ایتالیا به شکل غیر قانونی به قیمت حدود ۲۴ تا 27 هزار دالر به کشور ایتالیا رسانیده و بعدآ راهی سایر کشورهای اروپایی می سازد.

غ. د.ع یکتن از کارکنان وزارت خارجه