-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

فرار به غضب شریعت

عجیب است. این نگون بخت ها که شستن دست و روی خود را به درستی نیاموخته اند، شریعت این ها چه باشد. چقدر با لذت و درکمال جهالت راضی و خوشحال اند!
داود رهجو گزارش کرد:

بازهم بانوی در یک دادگاه صحرایی در ولایت فاریاب مجازات شد . این رویداد در بازار خواجه موسی ولسوالی پشتون کوت این ولایت اتفاق افتاد .
طالبان این دختر جوان را به جرم صحبت کردن تلیفونی در محضر عام 30 ضرب شلاق زد . هویت این دختر فاش نشده اما طالبان میگویند از اینکه بین پسر و دختر عمل زنا صورت نگرفته محکمه آنها فیصله کرده تا این دختر در برابر چشم همه گان دره زده شود .