-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

نکات جالب از غفورلیوال

رو برداری از برگه ابومسلم شیرزاد
 

شعور ملت بيدار مى شود؟
"تلاش بيدار ساختن وجدان جنايت كار آدم كش، نتيجه نمى دهد، زيرا جنايت كاران آدم كش ضمير و وجدان ندارند.
ملت را در برابر جنايت ايستاده سازيد و تشكيلات منظم و هوشيار ميليونى شكل دهيد و در برابر انسان كشى بيستيد.
دين و جنايت را از هم جدا سازيد و هرگاه انسان كشى گفت: مسلمان كشى (نعوذ بالله) حكم خداست!
به دهنش با مشت بزنيد."
...
خدايا!
به سوى هوشيارى و بيدارى مردمى!
عبدالغفور ليوال
نكته: كاملأ موافقم!