-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

یادداشت ملک «ستیز» از کنفرانس پژوهشی ویانا

باید «بنیاد گرایی دینی» از سوی جامعه بین المللی تعریف شود.


در کنفرانس پژوهشی ویانا پیرامون «چالش‌های پناه‌جویی» پیش‌نهاد کردم تا جامعه‌ء بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ء اروپا روی تعریف «بنیادگرایی دینی» که یکی از چالش‌های مهم در برابر توسعه‌ء جهانِ روبه انکشاف است، کار را آغاز کند. ما در حقوق بین‌الدول، هنوز به سندی بر نخورده‌ایم تا این پدیده را تعریف نماید. این پیش‌نهاد سبب گردید که نهاد «گفتمان و هم‌کاری‌های بین‌المللی ویانا» از من تقاضا نماید تا روی نخستین طرح این تعریف مطالعه و پژوهش کنم. این نهاد همراه با نهاد مطالعات بین‌المللی دنمارک و مرکز مطالعات استراتژیک لوکزامبورگ تلاش خواهد کرد تا طرح این تعریف را به اتحادیه‌ء اروپا و سپس سازمان ملل متحد برساند و برای به‌رسمیت شناسی و تصویب آن دادخواهی نماید. 
از این رو از تمام دوستانی که طرحی را برای شکل‌گیری این تعریف دارند، آن را با من در میان گذارند.
اگر این کارزار به کامیابی دست‌یابد، ما دست‌آورد مهمی را در عرصه‌ء هنجار سازی راه‌های مبارزه به هراس‌افگنی را به‌بار خواهیم آورد.