-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

جو زده‌گي تاجيكي

نگاه غیرتاجیکی به حبیب الله کلکانی
اشاره: من شاهدم. مخالف اصلی آرامگاه سازی برای حبیب الله خان٬ درقدم اول این سه نفر بودند: مارشال فهیم٬ امرالله صالح و داود کلکانی.تاجيك‌ها شهري ترين مردمان اين سرزمين بوده‌اند. حرف نخست فرهنگي را همين‌ها مي‌زدند و حتي هنوز مي‌زنند، اگرچند كه در خيرخانه در عِوَض كافكا كلاشنكوف و در عِوَض كتاب‌خانه كلاكوف مايه‌ي مباهات است. هنوز تاجيك‌ها مردمان شهريند ولو در عِوَض هانتينگ‌تون مودل بالاي همر را مي‌خواهند و در عِوَض لوليتا، لكسس مي‌گردانند. با اين‌همه، افتخار كردن به بزرگان كار بس ارزنده و فرهنگي است و اما بزرگي كه به افتخار كردن بي‌ارزد. كلكاني را تنها پشتون‌ها با "بچه‌ي سقاو" خواندن... پرت نكردند بل‌كه هيچ نويسنده‌ي خارجي و داخلي به حكومت نه ماهه‌ي سياه و كور اين شاه، مهر تأييد نگذاشته است. در اين ميان، اما افتخار كردن به شهيد احمد شاه مسعود مي‌ارزد كه تاجيك‌ها را در دسترخوان قدرت افغاني شريك كرد و جايگاه سياسي تاجيك‌ها را مشخص ساخت.
يادداشت: كلكاني از براي براندازي قدرت قبيله پس از سال‌هاي دراز و خدا باوري در جامعه سنتي ما مي‌تواند توجيه شود و اما گير ماندن در دورِ باطل چپاول‌گري تمامي دست‌آوردهايش را زير پرسش مي‌برد.