-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

انگلیس در دو راهۀ عقب گشت از سوریه یا ادامه جنگ

برگرفته از تارنمای شبکه ولتر، برگردان:‌ فرهاد بارکزوی


جنرال لورد ریچارد دانات رییس ستاد کل اردوی بریتانیا در سالهای ۲۰۰۹ - ۲۰۰۶ و پس از آن مشاور شخصی داوید کامرون، صدراعظم کنونی، موضعگیری خصمانه بریتانیا در قبال سوریه را به شدت انتقاد کرد [۱].
به قول « این افسر برج لندن »، لندن با حمایت از جهادی ها، که شکست شان اکنون دیگر معلومدار است، اشتباه بزرگ را مرتکب میشود. لذا دولت باید از نمونه روسیه پیروی کرده بدون درنگ به جمهوری سوریه نزدیک شود.
بریتانیا به طور مخفیانه افراد SAS، که همان گروه جهادی جیش الاسلام تمویل شده از جانب عربستان سعودی میباشد، را حمایت می نماید که هر روز شهروندان دمشق را بمباران می کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] « روسیه در سوریه حق به جانب است، این بریتانیا است که اشتباه میکند، خشم رییس سابق اردو »، تام بچلر، دی دیلی اکسپرس، ۱۶ فبروری ۲۰۱۶