-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

بعضی نیمه «نخبه» های جنبش «مقاومت» به حکیم جی تبدیل شده اند. شب  و روز ها دنبال میوه و خوراکی هایی اند که «خاصیت جادویی» وبتواند بیماری های ناشی از پرخوری٬ تن آسایی و حمله پروتین ها را افسار بزند.