-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

چرا دونالد ترمپ به «پهره داری» از پاکستان راضی شده؟

شکست درافغانستان، ( علی رغم صلح با تروریزم) درهیچ نقطه یی از منطقه، جبران نخواهد شد.


دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خواه گفته‌است نیروهای آمریکایی به دلیل محافظت از سلاح هسته‌‌ای پاکستان باید در افغانستان بمانند. ترامپ می‌گوید که اسلحه‌های هسته‌ای قواعد بازی را عوض می‌کند.

بیانات ترمپ با یک تئوری غیر رسمی و برخاسته از پیش گویی های شبکه های اطلاعاتی منطقه که تازه مطرح شده است، رابطه دارد. این تئوری پیشگویانه بیشتر در محافل استراتیژیک هندی ناظر بر امور افغانستان می چرخد. براساس تئوری موجود، اردوی امریکا در افغانستان دیر یا زود با شکست نظامی وعملیاتی رو به رو می شود. درآن صورت، امریکا باید گلیم خود را از منطقه به ویژه از افغانستان جمع کند.

اما امریکایی ها که هرگز درخیال ترکِ حریم راهبردی- امنیتی منطقه نیستند؛ به ناچار و روی محاسباتی که پیشاپیش صورت گرفته، مجبور اند وضع الجیش قوای امریکایی را از افغانستان به پاکستان تغییربدهند. استقرار نظامی امریکا تحت شعار به شدت تبلیغاتی در مورد خطرات سلاح هسته یی پاکستان و حفظ سلامت امنیت منطقه و جهان محقق می شود.

 ازین قرار، نکته گویی های به ظاهر مبهم سیاستگزاران جمهوری خواه، روی خط گزینه های راهبردی سوار است و از جنس گفتارهای موهوم نیست. البته این قضیه درحال حاضر درچهارچوب یک رشته محاسبه های تئوریک مورد توجه است؛ ورنه، شکست غرب درافغانستان، به هیچ وجهه پیروزی در زمین پاکستان یک صد وهفتاد میلیونی نمی تواند تصور شود.

با این حال، لنگرگیری دایمی امریکا درپاکستان آسان تر از ادامه دادن بازی بی حاصل در افغانستان ( از راه پاکستان) است. هندی ها شاید با شنیدن فرمایشات تئاتری دونالد ترمپ، پوزخند زده باشند. وقتی هند، ایران و روسیه افغانستان را از کنترول غرب خارج کنند، برای غرب خیلی دشوار است که از حاشیه سواحل دریای عمان، (بحرکراچی)، آن چه را در موقعیت تعیین کننده افغانستان از دست داده اند، در قلمرو پاکستان آن را حفظ کنند و از کیک بزرگ آسیای میانه، برشی کلان برای خود در نظر بگیرند.