-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

گزینش فرید حمیدی به حیث دادستان کُل، امری پذیره یی و صائب است؛ مگر در وضعیت قضایی مملکت کمترین اثری اصلاحی برجا نمی گذارد. سیستمی که از نظر عملی، به یک ماشین غدر و ستم مبدل شده، به وسیله یک فرد، نه تغییر می کند و نه اداره می شود. درضمن گزارش هایی وجود دارد که پرونده های کلان از زمان کرزی در سارنوالی و ریاست مبارزه با ارتشاء و فساد اداری که از سوی خود فساد سالاران تشکیل شده بود؛ جمع آوری شده است.