-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه

کمپبل خان! پس شما درین جا چی می کنید؟

فتوای موسمی کشتار از زبان قوماندان امریکایی


سنترال ایشیا نویز آنلاین

نشریه سنترال ایشیا نویز آنلاین در یک مطلب سخنان جنرال جان کمپبل قوماندان پیشین ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را در مورد وضعیت امنیتی این کشور جای داده که گفته است، افغانستان در سال جاری با فصل شدید جنگ رو به رو خواهد بود.

او همچنان گفته است که این فصل برای نیرو های امنیتی افغان که تا حد زیاد موضع دفاعی را اختیار کرده اند فصل دشوار خواهد بود.

به گفته جنرال کمپبل، این فصل برای این نیرو ها فصل بسیار دشوار خواهد بود اگر موضع شان را تغییر ندهند و راه کار تهاجمی را بیشتر در میدان نبرد روی دست نگیرند و هم قابلیت رهبران نظامی بهتر نشود.