-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

هشدار بی صدا به آدرس جنایتکاران جنگی در افغانستان

روزنامه ایندیپندنت:
- رادوان کاراجیچ، قصاب بوسنی به چهل سال حبس محکوم شد و در زندان خواهد مرد.