-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

شورای صلح در کابل تحت سرپرستی پیر گیلانی از نظر ماهیت و خط السیر اهدافی که دنبال می کند، کاپی شورای کویته به رهبری ملامنصور است. شورای کابل، کار شیوۀ نرم افزاری وتوجیهی دارد، شورای کویته، جنگ مسلحانه را مدیریت می کند. پاکستان و امریکایی ها، هردو را گرداننده گی می کنند.
در فهمیدن این نکتۀ ساده، دیگر هیچ زحمتی به کار نیست. مهمترین موضوع این است که طالبان، حالا از چند مرجع الهام می گیرند. این پروژه جمع پروژه داعش در آورد گاه افغانستان شکست خورده است. صلح با طالبان نا ممکن است. نه از نظر فکری، نه از منظر فرهنگی و مجادله برسر قدرت. ساختار اداری کشور یا باید تغییر کند، یا بشکند تا بن بست بشکند. از نظر بنده، کدام راه دیگری باقی نمانده است.