------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

منازعه بر سر عکس ها

اسدا «بودا»

گردشِ روزگار بر عکس است.


می‌شود درگیری بر سر عکس‌ها را به دست‌های بیگانه و نامرئی نسبت داد. ساده‌ترین راه جان‌خلاص‌کردن همین است: پاک‌کردنِ صورتِ مسئله. موضوع اساسی اما زندگی کاذبی معکوسی است که در آن نمودها بر هست‌ها فرمان می‌راند. رهبران اجتماعی، در هاله‌یِ رازآلود دیوارهای امنیتی و دور از دست‌رس مردم قرار دارند. اکثریتِ مردم حتی یک‌بار در زندگیِ شان رهبرانِ شان را ندیده‌اند. سهم‌ِ مردم از رهبران همین عکس‌ها و نمودهاست. در زندگی سراسر کاذب ارزش «نمودها» بیش‌تر از «بودها» ست. مردم حاضراند به خاطر حفاظت نمودها آدم بکشند. انتحار کنند. دختری را در مرکز شهر آتش زنند. با چاقو و «قمه» خود را شکنجنه دهند. در زندگی کاذب و معکوس، عکس‌ها و نمودها در خدمت هست‌ها نیست، این هست‌ها و انسان‌های واقعی است که در راه نمودها و عکس‌ها نابود می‌شود. چرخِ زندگی ما بر عکس زندگی می‌چرخد: «ما نمانیم، عکسِ ما ماند. گردشِ روزگار بر عکس است!»