-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

خرید اسلحۀ روسی به افغانستان موقوف شد.

نماینده ولادیمیر پوتین برای افغانستان این موضوع را اعلام کرد.

اشاره: احتمال بروز نا همسویی ها بین هند وامریکا در بحران جاری افغانستانضمیر کابلوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور افغانستان به تاریخ 25 مارچ در گفت و گو با خبرگزاری «تاس» روسیه گفته است که منابع تمویل کننده در افغانستان، خریداری جنگ ابزار های ساخت روسیه برای  اردوی ملی  افغان را ممنوع کرده اند.
کابلوف توضیح داده که افغان ها علاقه مند همکاری های روسیه در بخش تأمین تجهیزات نظامی می باشند. روسیه آمادۀ انجام چنین همکاری ها می باشد؛ اما در عرصه عملی برضد این رابطه، موانعی بروز کرده است.
به گفته کابلوف علت اصلی این بندش، منابع خارجی تمویل کننده برای افغانستان می باشند. امریکا درمرحله نخست مسیرکمک های مالی را برای افغانستان به منظور خریداری اسلحه وتجهیزات نظامی باز کرد.

کابلوف افزود: در بودجه داخلی افغانستان هزینۀ کافی برای خریداری تجهیزات نظامی موجود نیست. من می خواهم یاد آوری کنم که قبل از ایجاد چنین موانع از سوی واشنگتن، روسیه براساس یک قرار داد با پنتاگون، در سال 2012- 2014 به تعداد 63 بالگرد حمل ونقل نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده بود.  افغانستان در شرایطی کنونی فقط می تواند از روسیه اسلحه دریافت کند و  روسیه توافق کرده است که آن را بی غرضانه به آن کشور فراهم کند.