-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

زنان ودختران افغان دربازار برده فروشی داعش درعراق


 
دیلی میل گزارش داده است که دربازار فروش برده گان جنسی در پایتخت داعش در موصل زنانی از افغانستان و پاکستان٬ چچنیا و لیبیا نیز به بازار خدمات جنسی آورده شده اند. این خبر از سوی شماری از اسرای نجات یافته از چنگ داعش٬ مکرراْ تایید شده است.

ماهیمه اکسیل شهردار منطقه یزیدی نشین شینگال که از سوی داعش مورد حمله قرار گرفت گفته است که تا این لحظه٬ آن ها نمیدانند که چه تعداد ازین زنان و دختران به بازارهای خارج از عراق و یا سوریه برای عرضه خدمات جنسی برده شده اند. اما آن ها معتقدند که آن ها را به طور قاچاق به دیگر شهر را منتقل کرده اند.