-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

 وزیر ایالتی درامور خارجی هند درگفت وگو با اکونومیک تامیز هند  خبرداده است که تا چند روز دیگر نشست سه جانبه هند٬ افغانستان وایران به هدف نهایی کردن مفاد قرار داد دهلیز تجاری «چاه بهار»آغاز می شود.