-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه


فهیم «هاشمی» برای گرفتن سکوی کمیته ملی المپیک، راه اشتباه رفته است. او به اصطلاح، درطلب مطلوب، راه میانبُر را انتخاب کرد. متأسفم. او به شناخت درونی روابط نیازمند است. حالا که قمار را زده، منتظر بُرد وباختش باشد.