-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

شبحِ مدلِ (پوتین ـ مدودیف) در پشتِ کاندیداتوری عمر داوود زی

نویسنده: رضا مِه‌سا/ ویژه‌ی دیپلماسی افغانی


اخیرا سایت (فرارو) روسی، مصاحبه‌ی با آقای محمد عمر “داوودزی”  انجام داده که ایشان در این مصاحبه از آماده‌گیش برای کاندیداتوری در پُست ریاست جمهوری آینده‌ی کشور پرده برداشته است.

در این شکی نیست که بعد از اختتام دو دور کاری حامد کرزی  در پست ریاست جمهوری کشور، حیات سیاسی کرزی و تیمش خاتمه پیدا نکرد علیرغم مصاحبه‌های ممتد کرزی در رسانه‌های داخلی و خارجی مبنی بر کناره‌گیری وی از سیاست، عملا شاهد بودیم که دفتر ایشان در کابل موازی با ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری  یک دولت در سایه را مدیریت ورهبری کرده است.

آقای داوود زی از غنیمت‌های روزگار آقای کرزی است که با داکتر صادق مدبر رفیق گرمابه و گلستان کرزی و ستون فقرات تیم کرزی را تشکیل می‌دهد و رهبری استراتیژیک اندیشکده‌ی مهار جهادی‌ها و کنترول تکنوکرات ها را داکتر مدیر و داوود زی به دست دارند.

 داکتر صادق مدبر با حضور راهبردی در (شورای حراست) از افغانستان به دنبال کتترول جهادی‌ها به رهبری استاد سیاف در حول و حوش سیاست های تیمی در شعاع تبانی با کرزی است که این کوتاهه مجال بسط بیشتر این موضوع را ندارد که در فرصت دیگر روی آن مانور خواهم داد.

ولی داوود زی با اعلان نامزدی اش در مقام ریاست جمهوری آینده کشور آنهم درست چهار سال باقی مانده به ختم عمر دولت وحدت ملی می‌خواهد  که چند پیام را مخابره کند.

اول اینکه آفتاب عمر دولت وحدت ملی بر لب بام رسیده است، و سناریوی سقوط سیاسی در سال ۱۳۹۵ که به شدت از آدرس رسانه ای ـ نظامی غربی‌ها با کارشیوه‌ی سبوتاژ دولت، اردو و پولیس کشور دنبال می‌گردد اتفاقی نیست بایستی آلترناتیو دولت وحدت ملی روی میز آماده باشد.

داوود زی در فاز اپوزیسیون نرم دولت وحدت ملی  با ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای فرهنگی، رسانه‌ای و مدنی سنگ تمام گذاشته است و منتظر وارد شدن غربی ها در فاز اپوزیسیون سخت که به تعبیر امریکایی‌ها سقوط سیاسی دولت کابل است ثانیه ها را می‌شمرد و با این اعلان به تکنوکرات های پسا غنی و گرگ های منزوی بعد از  عبدالله چراغ سبز نشان می‌دهد که  وقت کم است بایستی به اردوی وی خیمه بزنند.

دوم در ورای اعلان این آمادگی (شبح مدل پوتین ـ مدودیف در ساختارِ داوود زی ـ  کرزی) به وضوح دیده می شود، زیرا کرزی در دور اول نمی‌خواهد تابلو وارد مدیریتِ سیاسی کشور گردد چون به مردم قول داده است؛ ولی در پشت پرده همه کاره خواهد بود درست عین سناریوی که ولادیمیر پوتین و دیمتری مدودیف در روسیه پیاده کردند.

در کل تمام بازی، روی براندازی دولت وحدت ملی در سال آینده فوکس کرده است، کرزی و تیمش درست پس از مناقشاتِ بزرگ با غربی‌ها راه شان را از قصر سفید و ناتو کج کردند و به محور روسیه و ایران نزدیک شدند ولی اینکه غربی ها و سعودی ها در عوض نخبه های دانشگاه بیروتی امریکایی چون غنی و چهره های همسو چه خوابی دیده اند  کمی تاریک و کدر به نظر می رسد در کابل درونمای سیاست خارجی امریکا و سعودی در افغانستان مبتنی بریک دولت ناکارا و ضعیف طراحی شده است ولی من یکی فکر می کنم داکتر انوار الحق احدی و تیم تازه تشکیل وی یکی از بدیل های آقای غنی نزد امریکایی‌ها خواهد بود،