-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۱, جمعه

چرا چین پیشنهاد کمک نظامی داد؟

اشاره: جنگ افغانستان، موج نا امنی را به پاکستان منتقل کرده است. نا امنی درپاکستان، پروژه بزرگ آماده سازی «بندرگوادر» را...


با تهدید مواجه کرده. بنا برین، کمک نظامی خرده ریز چین به افغانستان هرگز نمی تواند امنیت پاکستان جمع بندر گوادر را ضمانت کند که چین به طور یک جانبه، 47 میلیارد دالر روی آن هزینه گذاشته است. گوادر بدون صلح در افغانستان، یک خیال باطل است. چین در افغانستان آینده، مانند گذشته نقش پر رنگ نخواهد داشت. با رسیدن مسیر «چاه بهار» به هرات و قندهار، جنگ افغانستان طرح دیگری به خود می گیرد. این هند است که افغانستان را زمینه فرهنگی وتاریخی خویش به حساب می آورد. کمک های چین به افغانستان در پانزده سال اخیر، درقیاس یک «دهان نصوار» است.
جنگ افغانستان، از نظر پروژه یی که در جریان است، خصلت انتقالی دارد؛ میخکوب نگهداشتن آن در قلمرو افغانستان در توان هیچ کس نیست. ما شاهد خواهیم بود که امریکا درهمین پروگرام ناکام درهم کوبیده خواهد شد. ابتکار جنگ افغانستان از اختیار غرب بیرون شده است. صد هزار نفر دیگر هم اگر به هلمند بیاورند، حفظ جنگ، منافع امریکا را حفظ نخواهد کرد. وال سریت ژورنال

روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیرش با عنوان "چین برای افغانستان پیشنهاد کمک نظامی داده است" مقالۀ را نشر کرده است.

روزنامه می نویسد: پیشنهاد کمک نظامی با نیرو های افغان از سوی چین به این معنی است که پیکنگ می خواهد نقش خود را در افغانستان گسترده تر سازد.

این پیشنهاد در ماه فبروری از سوی هیئت ارشد حکومت چین در سفرش به کابل مطرح شده بود.

وزارت دفاع افغانستان به وال ستریت ژورنال گفته که کمیسیونی را موظف ساخته است تا فهرست کمک ها از چین را تهیه کند.

محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به این روزنامه گفته که آنها کمیسیون را توظیف کرده اند تا فهرست کمک های نظامی از چین، به شمول اسلحه سبک، پرزه های طیاره ها و یونیفورم نظامی را بسازند.

نویسنده مقاله می گوید: کمک های نظامی چین با افغانستان حدود هفتاد میلیون دالر ارزش دارد و پارسال در جریان کنفرانس منطقه یی در روسیه پیشنهاد شده بود.

وال ستریت ژورنال در ادامه مینویسد: کمک های نظامی چین در مقایسه با همکاری های امریکا و ناتو که با افغانستان انجام داده اند، خیلی اندک است.

بارنیت روبین مشاور پیشین وزارت خارجه امریکا به روزنامه گفته است: در چند سال گذشته، نقش چین در افغانستان به صورت آشکار بیشتر شده است.

به گفته وی، چین امنیت و ثبات افغانستان را برای رشد اقتصادی دوامدار و امنیت داخلی اش خیلی ها مهم میداند.