-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

داوطلبی بچه باز ها برای تجاوز جنسی بر کودکان

ایکزماینر دات کام
اشاره: هریک از بچه بازهای پولدار وزورمند را که نگاه کنید، در گذشته، شماری از بی گناهان را به نام دین اسلام کشته ودرمحافل، از جهاد چهارده ساله داد سخن میدهند!
فیلم مستند، از روی بخشی از اسرار نا مناسب افغانستان پرده برمی دارد.


صفحه انترنتی ایکزماینر دات کام مقالۀ را در شمارۀ اخیر خود در اشاره به یک فلم مستند نشر شده در یک شبکه تلویزیونی روسیه در باره بچه بازی در افغانستان، به نشر رسانده می نویسد، به خاطر پالیسی ادارۀ رئیس جمهور بارک اوباما در افغانستان، متحدین امریکا بر پسران جوان در این کشور تجاوز جنسی می کنند.

این فلم مستند 27 دقیقه یی که روز شنبه در چینل تلویزیون آر- تی روسیه تحت این عنوان که" آنها تنها رقصد نمی کنند"، به نشر رسید، تصویر از عنعنۀ ناپسندیدۀ بچه بازی را در افغانستان نشان می دهد.

این فلم با تصاویر دردناک و هشدار دهنده آغاز می شود.

در فلم معامله گرانی به مشاهده می رسند که خود را بچه بازان می نامند و در پی پسران کوچک خورد سن هستند.

همان طوریکه در این فلم مستند نمایش داده می شود، به این پسران خورد سن رقص آموزش داده و به بزرگان چای آماده می کنند، اما بعداً مانند دختران آرایش می شوند و در محافل مردان می رقصند.

در ویدیو نشان داده شده که در پایان محافل رقص، به خاطر تجاوز جنسی بر این پسران، مزایده صورت می گیرد.

در فلم از شخصی که لباس ملکی به تن دارد و اما خود را قوماندان جبار می نامد، یاد می شود که می گوید، پسران 12، 13 تا 15 ساله برای بچه بازی انتخاب می شوند. به گفته قوماندان جبار، بچه بازان پسران را در همین سنین بیشتر خوش دارند و تا 25 ساله گی آنها را نگهمیدارند.

در مقالهء نشر شده در صفحه انترنتی ایکزماینر دات کام، به یک گزارش روزنامه امریکایی بنام سانفرانسسکو کرونی کل اشاره شده که تحت عنوان" یک راز نا مناسب افغانستان" به چاپ رسیده است.

در آن زمان در این مقاله نوشته شده بود که اکثر نظامیان امریکایی در جریان وظیفه می بینند که مردان پخته سن با جوانان و پسران مقبول دست به دست می گردند، در حالیکه آنها، پدران این جوانان و پسران نیستند.