-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

حذف یما «یما سیاوش» از تلویزیون طلوع ربط مستقیم به جدال تلویزیونی یک ماه پیش وی با گلاب «منگل» و عرایض وشکایات حلقات دلتنگ در خارج از حکومت دارد.