-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

طالبان گفت وگو با کابل را رد کردند.

 

 
خبر واصله از اسلام آباد حاکی است که طالبان مذاکرات مستقیم با دولت کابل را رد کرده اند. محافل دپلوماتیک با توجه به این موضوع گفته اند که گفت وگو ها در ماه مارچ در اسلام آباد برگزار نخواهد شد. رهبری طالبان خواستار برگزاری گفت وگو ها در قطر استند اما مذاکرات ممکن است در ماه های آینده ( اپریل ومی) برگزار شده بتواند.
ظاهراْ دپلومات های چین وامریکا جمع پاکستان درتلاش اند تا گروه طالبان را به مذاکره با دولت افغانستان ترغیب کنند!
به نظر می رسد که امریکا وچین وپاکستان٬ «خود کوزه گر٬ خود کوزه خر و خود گل کوزه» شده اند.