-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

خبرهایی نقل می شود که دسته جاتی ایله جار شامل هزاران طالبان مسلح، در ولسوالی های اطراف کابل بدون مزاحمت پلیس، امنیت ملی، اردوی ملی و نیروی هوایی درحال صف آرایی اند.