-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

کنایه عجیب بشیراحمد «قاسانی» به «نخبه گان» و قوماندانان

عنواني تمام مفسدان في الارض!
پول حرام اولاد نااهل بار مي آورد، نمونه هايش را مي توانيد در اطراف تان به خوبي مشاهده كنيد.