-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۹, شنبه

صدای گام های روسیه در افغانستان

ناتو به اهداف خود در افغانستان نرسید.
از برگه میراحمد «خواجه»ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد بر این باور است که ناتو در افغانستان به اهدافی که مد نظر داشته نرسیده و افغانستان همچنان درگیر فساد اداری و دیگر بحرانها است.
نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل میگوید: نیروهای نظامی افغانستان در جنگ با مخالفین دولت، زیانهای قابل توجهی دیده‌اند و این نشان‌دهنده ناتوانی در جلوگیری از حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان است.
وی اظهار داشته است: فعالیت سازمان های تروریستی در افغانستان در طول سالهای گذشته ادامه داشته و نیروهای امنیتی افغانستان هنوز قادر نیستند به طور موثر با این گروه مقابله کنند.
چورکین از اهداف آموزشی ناتو در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این اهداف برآورده نشده است.
ویتالی چورکین، ضمن انتقاد از عملکرد ناتو در افغانستان گفت: روسیه به حمایت بلند مدت خویش از افغانستان، ادامه خواهد داد.
به گفته وی، اگر اصلاحات در سیستم اداری افغانستان ایجاد شود، سازمانهای جهانی به راحتی می توانند کشورهای حامی افغانستان را برای حمایت بلندمدت از این کشور، تشویق کند.