-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه

گدام ارواح در یونان

استاد یوسف در کدام دانشگاه تدریس می کرده است؟
 کودکان در کمپ می گریند و مادران شان با آنها به زبان های دری، فارسی و عربی حرف می زنند.
تورنتو ستار
رادیو آزادی: روزنامهء تورنتو ستار مطلبی را در مورد مشکلات پناهجویان در اروپا نشر کرده و در آن وضعیت دهها هزار پناهجو به شمول افغان ها را که در یونان گیر مانده اند خیلی ناگوار خوانده است.

در آغاز این مطلب سخنان الکسس سپراس صدراعظم یونان جای داده شده که گفته است:
 " یونان در حال حاضر گدام ارواح است. "

تورنتو ستار می نویسد که روی زمینِ تازه هموار شده خیمه های سفید رنگ به ترتیب کنار هم بر افراشته شده و اردو هرچه سریع بتواند یک خیمهء نو را فراهم کند، مورد استفاده قرار گرفته و داخل آن پر از پناهجویان می شود.

این یکی از ده کمپِ است که در شمال یونان موقعیت دارد و به هدف جا به جایی هزاران پناهجو ایجاد شده است.

به نوشته تورنتو ستار، با آن که این کمپ تازه ساخته شده است اما در اطراف آن انبار کثافات موجود بوده و بوی تعفن را باد با خود می آورد.

در مطلب این روزنامه آمده است که کودکان در کمپ می گریند و مادران شان با آنها به زبان های دری، فارسی و عربی حرف می زنند و برای آرام ساختن این کودکان تلاش می کنند.

یک افغان به نام محمد یوسف که به گونه فصیح به انگلیسی تکلم می کند از خبرنگار خارجی تقاضای کمک می نماید.

او که ادعا می کند استاد اقتصاد است، می گوید که از طالبان فرار کرده و این کمپ جای او نیست.

یوسف 29 ساله می گوید که او به کمک نیاز دارد و کسی باید با وی همکاری کند تا از سرحد عبور نماید.

اما به نوشته تورنتو ستار، اروپا که با بحران بی سابقه پناهجویان رو به رو است، زمینه پذیرش پناهجویان را محدود می سازد.

در بخش از مطلب این روزنامه آمده است، نسرین وحدت سی ساله دشواری را که الی رسیدن به یونان متحمل شده به یاد می آورد و می گوید، هنگامی که با کشتی از جزیره لیسبوس به آتن سفر می کرد احساس امن نمود.

نسرین می گوید که او به حیث مشاور در بخش جندر در وزارت های معادن و زراعت افغانستان کار کرده است.

به گفته وی، خانواده اش با رسیدن به یونان تصمیم داشت که ذریعه موتر راهی جرمنی شود اما زمانیکه در خبر ها شنیدند که دیگر اجازه ورود به افغان ها داده نمی شود، تکان خوردند.

او می گوید نمی داند که بگیرید و یا بخندد.

به نوشته روزنامه، این تنها نسرین نیست که با وضعیت خراب و سرنوشت نا معلوم رو به رو است.

بلکه وضعیت بیش از سی هزار پناهجوی گیر مانده در یونان به همین شکل است.