-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

آخرین گزارش واصله


رسوایی بزرگ میان کرزی وسران شورای حراست وثبات 
شدید ترین تصادم میان کرزی و داودزی درخانه استاد سیاف 
... جزئیات درساعات بعد.