-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه

جنرال دوستم؛ ترکیه وسکوت

اشاره: گزارش های می رسانند که دیگر همه چیز به بن بست رسیده است.


خبر می رسد که کشمکشی تلخ در میان دو جناح غنی- عبدالله بر سر مهندسی دو بارۀ کرسی های ارشد رهبری حکومت از جمله مقام معاونت اول ریاست جمهوری بالا گرفته است. یکی از موارد محوری در دیداراخیر دکترغنی و حامد کرزی نیز همین موضوع بوده است. تصمیم نهایی جنرال دوستم برای کنار رفتن از مقام معاونت ریاست جمهوری و جا خالی کردن به نفع دکترعبدالله، تبعاتی نا موزون دارد و به درستی مشخص نشده؛ اما به نظر می رسد که جنرال دوستم بیشترینه، با رایزنی های بین المللی درین زمینه همسویی نشان داده است. چنانی که به دوام این چنین همسویی های مصلحتی، «شمال» را علی رغم سه بار «سفربری» پر سرو صدا، برای دسته جات رو به افزایش طالبان رها کرد.
جنرال دوستمی که مردم می شناخت، گویی هنوز از «تنگی واغجان» و «پغمان» برنگشته است؛ قرینۀ این باور، همان نکتۀ ماندگاری است که زمانی استاد واصف باختری در باره شادروان احمد شاه مسعود بر زبان رانده بود. واصف در جریان جنگ های کابل که همه از مسعود انتظار دفاع معجزه آسا در برابر توفان راکت باری و تشدد از مسیر «چهارآسیاب» را داشتند؛ با بی حوصله گی گفت: احمد شاه مسعودی که ما می شناختیم، هنوز در کوه هاست!
جنرال دوستم، دریک ناگزیری تاریخ گیرمانده است. دوران جنگ های دوستم تمام شده است. تا یک هفته پیش، همه بدین گمان بودند که جنرال، درگرماگرم نبرد با «دشمن» درشمال مشغول است؛ اما به هم ریزی تفاهم «مسلح» بین جمیعت اسلامی و جنبش، تصادفی فاش ساخت که جنرال در ترکیه «چکر» میزند!
اکنون قانع ساختن جناح دکتر عبدالله و حذف صلح آمیز «ریاست اجرائیه» رکن اصلی تلاش های جاری بوده و خطر یک کودتای خوش به رضا و نرم همانند یک زمین لرزه، کلیه اندام های دستگاه سیاسی را پیشاپیش می جنباند. تشدید تلاش ها برای جلوگیری از سقوط ناگهانی نظام، از یک سو، و ریزش سازماندهی شدۀ کادرهای طرفدار کرزی از بدنه حکومت از سوی دیگر، بیانگر یک نبردِ انارشیستی و عبرت بار درتاریخ تأسف بار مملکت است. روز های کاری دپلومات های غربی درین شب و روز خیلی پُر و فزاینده بوده است.
دیگر از تغییر مواد قانون اساسی، تغییرساختار نظام و اصلاحات انتخاباتی و احادیثی ازین دست، ظاهراً خبری نیست. زمزمۀ سقوط، همه را وارخطا کرده است.