-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳, سه‌شنبه

 
 
جنرال کمبل امریکایی که چندی پیش به واعظ دفاع از طالب تبدیل شده بود٬ اکنون پروپوزل درست کرده که براساس آن باید طالبان سرکوب شوند! وی گفته است که طالبان به صلح وازین قبیل احادیث توجه نمی کنند. او نمی گوید که بخشی از طالب خرقه بدل کرده است.