-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

من، زنان قدرتمند، اندیشه ورز، با اراده و ایستاده در برابر سنت های مذهبی شده  و مذهب سنتی، بی منطقی های اجتماعی و استدلال خسته گی ناپذیر در برابر آفات هزار رنگِ مردانه را، کمتر شاهده بوده ام. اما از جمع سه تا ازین چهره ها اگر یکی را برشمارم، همانا «لینا روزبه» است.