-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

خبر سیاهطالبان پسر و دختری را در فاریاب از خانه شان بیرون کشیده و جلوی چشمان مردم تیرباران کردند.

هنوز طالبان در رابطه با تیرباران عزیزالله ۲۰ ساله و دختر ۲۵ ساله اظهار نظری نکرده اند.