-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه


بازهم به سلسلۀ دریافت های قبلی، گزارش های تازه حاکی اند که آشوب در شمال از کابل رهبری می شود. یکی ازین گزارش ها صریحاً مشعر است که در جریان تحرکات مشکوک در شمال، اخبار گمراه کننده، حاشیه یی و احساساتی برای جنرال دوستم مخابره می شده است. این که خبررسانان کی بوده اند؛ به خود جنرال دوستم معلوم است. درهمین جریان، منابع رسمی در کابل خاموشانه چشم انتظار انکشاف حوادث بودند.