-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

خبری در زیر پوست این خبر خوابیده

این گزارش کوتاه واشنگتن پُست، شما را به همان خبر پنهان رهنمایی می کند.روزنامه واشنگتن پُست در شماره اخیر مطلبی دارد تحت عنوان در حالی که سرمنشی ناتو در جریان سفر در افغانستان بود طالبان یک ولسوالی دیگر را در هلمند تصرف کردند.

به نوشته روزنامه ولسوالی خان نشین پنجمین ولسوالی در ولایت هلمند می‌باشد که بدست طالبان می افتد.

هرچند این ولسوالی یک بیابان دور افتاده در 100 کیلومتری لشکر گاه موقعیت دارد اما تصرف آن توسط طالبان در یک زمانی که سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری خود در کابل از توانایی ها و موفقیت‌های قوای امنیتی افغانستان صحبت می‌کند، سوال‌های را ایجاد کرده است.

به نوشته روزنامه، ولایت هلمند یک ولایت آسیب پذیر است و در طی ده سال گذشته همیشه طالبان در آن فعال بودند و هفته ها قبل هم قوای افغان دو ولسوالی دیگر این ولایت را ترک کردند، اما پیشرفت طالبان در یک زمانی که موسم جنگ تازه شروع می‌شود، منبع نگرانی می‌باشد.