-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

ظهور جبهات جنگی طالبان وابسته به ایران- روسیه

توازن نبرد منطقه یی در افغانستان به زیان امریکا- پاکستان تغییر کرده است.

نزدیکی یک بخشی از طالبان به روسیه و ایران، کم کم از حالت استتار بیرون می آید. عبدالحکیم مجاهد ازاعضای شورای صلح ( و سابق سفیرطالبان درامریکا) به روزنامه گاردین گفته است که « طالبان اکنون یک نوع احساس استقلال می کنند و دیگر تحت تأثیر کامل پاکستان نیستند و در تلاش های صلح باید این تحولات هم مد نظر گرفته شود.»
از یک سال به این سو، نشانه های درز و پوسیده گی در سیاست امریکا- پاکستان در بحث افغانستان مشاهده شده است. انشعاب جنگی طالبان دردند غوری، شیندند وزابل، به قول حکیم مجاهد، نوعی «احساس استقلال» جنگی وفکری را به وجود آورده است.
اما یک کودک امروزی هم درک می کند که «احساس استقلال» در شرایط کنونی یک ادعای بی اساس است. گروهی که در جنگ گرم مشغول است، به اسلحه، مهمات، دستگاه انتقالات، خوراک، مخابرات و پول نقد ضرورت دارد. کسی که به مفهوم قدیمی «احساس استقلال» کند، یک ساعت هم در برابر 350 هزار نیروی اردوی ملی و پلیس تاب آورده نمی تواند. درهرحال، این انکشاف قدرت چانه زنی طالبان را به موازات نفوذ برنامه ریزی شدۀ ایران- روسیه و هند تقویت کرده است.
درهرحالت، استقرار یک رژیم سیاه وشرعی در کمین افغانستان است.
درهمین حال نشریه War the Rocks  با درک این مطلب نوشته است که اگر مذاکرات صلح افغانستان با شکست مواجه شود، جایگزین بعدی چه خواهد بود؟ نشریه می نویسد «یک پلان بعدی منطقه یی باید برای افغانستان طرح شود. چون امریکا کمتر کاری انجام داده می تواند که وضیعت کنونی را در افغانستان بهتر بسازد، از این رو بدیل سیاسی امریکا برای آشتی ملی در افغانستان یا ناقص است و یا غیر واقعی.»