-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

عجیب است! حفظ نظم آهنین، برای بحران زده های پسا تاریخ، همانند یک نوستالژی شیرین و رویایی درمی آید!

نشریۀ نام آور روسیه- کامرسانت- چنین تیتر زد:
- نظرسنجی مرکز لوادا سنتر روسیه: 54 درصد مردم روسیه نقش استالین را در تاریخ مثبت ارزیابی کردند.