-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه     اپرای عروسکی مولانا وشمس را دیدم. آه! تو کیستی؟

                هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم      هم چاکر و هم میرم هم اینم و هم آنم     
 ما پیش چشمِ خود ما، در حضورِ خود ما، در ضیافتِ تنهایی خودِ ما می سوزیم؛ و از ابهام سرای آنسو... باز آمده یی کو که بگوید راز؟ زین اقیانوس، هر کفه یی برداری، غریق تری.