-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

اردو، سیاسی شده است.

سخنگوی انورالحق احدیوحیدالله غازی خیل، سخنگوی حزب جبهه نوین به رهبری دکترانورالحق احدی گفت: متاسفانه بخش نظامی ما سیاسی شده است. درهیچ کشوری نباید بخش نظامی حالت سیاسی داشته باشد. همچنین همکاری و هماهنگی میان وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی وجود ندارد و این نهادها هنوز با سرپرست اداره می شوند. علاوه بر آن در حکومت هیچ انگیزه ای برای سرکوب دشمن وجود ندارد.

وی، افزود: علاوه بر همه این موارد، در هیچ بخشی از بخش های امنیتی افراد متخصص و مسلکی وجود ندارند و رابطه ها بوده که سازمان امنیت را پر کرده است.

غازی خیل، گفت: بخش های امنیتی ما همه سیاسی هستند و همکاری و هماهنگی میان وزارت های داخله، دفاع و امنیت ملی وجود ندارد. به همین علت دشمن روز به روز قوی می شود.