-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

جواب ماما وردگ به حکمتیاراز قول ماما به گلبدین حکمتیار بگویید، طرف مذاکره کننده اش را انتخاب کند:
فاروق وردگ
ارغندیوال
سباوون
محمد خان
---
بابا، این حکومت که سالها شد از شخص شخیص تو می باشد و مردم هم دانسته که هرکس دعوا کند، دعوایش باطل می باشد. آخر وقتی رییس کمیسیون حقیقت یاب این حکومت از زیر دستان درجه چندم تو باشد، وقتی محمد خان را معاون معاون معاون تو معاون اول نخست وزیر بسازد، تو به مذاکره با حکومت چی نیازی داری؟