-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۱, جمعه

تازه ترین اکتشاف نیویورک تایمز

یک سرِ اژدهای جنگ دو باره با هلمند گره زده شد.
کشت زار های خشخاش در هلمند فقط می تواند با عبور یک طیارۀ سمپاش، ریشه کن شود. اما نه، تجارت پر سود مواد مخدر، اکنون یک تجارت جهانی است که افغان ها فقط کارگران مزارع آن استند.روزنامه نیویارک تایمز در مورد حمله گروهی روز چهارشنبه بر ساختمان های پولیس و اداره استخبارات ولایت هلمند، مطلبی را نشر کرده است.

روزنامه مینویسد: هلمند که از نظر مساحت، از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر در افغانستان است، امسال و پارسال، به میدان جنگ میان نیرو های افغان و طالبان مسلح مبدل شده است.

به نوشته نیویارک تایمز، با توجه به اینکه هلمند نباید سقوط کند، صد ها نظامی و مشاور امریکایی به این ولایت رسیده اند تا در جنگ با طالبان، از نیرو های افغان حمایت کنند.

نویسنده مقاله به این باور است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان پار سال نیز در ولایت هلمند پیشروی داشتند و بخش های از این ولایت را در کنترول خود در آوردند.

محمد کریم اتل از اعضای شورای ولایتی هلمند به نیویارک تایمز گفته است: با ادامه جنگ در این ولایت، امنیت لشکرگاه نیز با تهدید جدی روبرو شده است.

به گفته وی، مهم ترین راه ها به شهر لشکرگاه بسته شده اند و رفت و آمد مردم نیز محدود شده است.